เครื่องช่วยฟังเพอร์รี่

ถ้าคุณต้องการที่จะปิดเครื่องช่วยฟังกรุณาถอดแบตเตอรี่ มันมีขนาดเล็กมองไม่เห็นเสียงที่ชัดเจนและการออกแบบที่ทันสมัยแบตเตอรี่ไม่ชาร์จ เครื่องช่วยฟังอะแดปเตอร์ไฟฟ้าแปรงและอุดหูที่ติดตั้งในกล่องกระดาษ

Page 1 / 1
ส่งคำสั่งซื้อตอนนี้